GIA CÔNG CHẤN CHẶT

GIA CÔNG CHẤN CHẶT THANH SANG

Hiện công nghệ, thiết bị của các công ty cơ khí trong nước đi sau khoảng 30 - 40 năm so với khu vực và 50 - 60 năm so với thế giới. Phần lớn các thiết bị đã qua nhiều năm sử dụng, tính năng kỹ thuật đã lạc hậu, độ chính xác kém nên sản phẩm tạo ra thiếu sức cạnh tranh về chất lượng lẫn..

Thương hiệu đối tác
Facebook
zalo
hotline